_DIENSTEN

Ter ondersteuning van uw belangenbehartiging biedt Binnenhof Advies een breed scala aan diensten aan.

Begeleiding van A tot Z

Binnenhof Advies verzorgt de volledige regie, voorbereiding en begeleiding van al uw activiteiten op het gebied van belangenbehartiging.

Neem contact op

Quick scan

Snelle inventarisatie van het speelveld, als eerste vertrekpunt voor een mogelijk public affairs traject.

Volledige scan

Doorwrochte en diepgaande analyse van alle relevante factoren op het gebied van uw belangenbehartiging.

Gesprekstraining public affairs

Training van praktische vaardigheden voor het voeren van gesprekken met politici, bestuurders, ambtelijk medewerkers en andere stakeholders. Deze vergen een specifieke aanpak en voorbereiding.

Advisering m.b.t. opzetten/herstructureren interne afdeling

Op basis van een analyse van uw wensen op het gebied van belangenbehartiging en uw huidige organisatie adviseren wij u op maat over de optimale inrichting van organisatie op het gebied van belangenbehartiging.

Second opinion

Kritische reflectie op de uitgezette strategie en uw huidige aanpak. Binnenhof Advies vormt uw klankbord.

Communicatieadvisering/-trainingen

Advisering op strategisch en operationeel niveau over de aan belangenbehartiging gerelateerde communicatie.

Training van praktische vaardigheden op het gebied van communicatie in relatie tot belangenbehartiging.

Interim opdrachten

Binnenhof Advies biedt advisering, ondersteuning en begeleiding bij het vinden van interim-medewerkers op het gebied van public affairs.

Kennismaken?